Wat is gedragsbegeleiding?

jan 17 (13) - kopie

Gedragsbegeleiding of gedragstherapie voor honden houdt in dat u als eigenaar van de hond advies krijgt over de wijze van omgang met uw hond. Dit is niet zomaar een advies, zoals iemand die u kan geven die al jaren honden heeft maar dit advies wordt gegeven door een gecertificeerd gedragsbegeleider. Gedragsbegeleiders zijn opgeleid om dit te doen. Deze opleiding bestaat onder andere uit gedragsleer en gedragsherkenning van honden, leerprincipes, diverse vormen van probleemgedrag en therapiemethoden. De gedragsbegeleider kan u helpen het gedrag van uw hond te begrijpen en te veranderen.

Wanneer gedragsbegeleiding?

Gedragsbegeleiding kunt u vragen wanneer u niet zeker weet hoe u met bepaald gedrag van uw hond moet omgaan. Dit gedrag kan voor u of voor uw hond een probleem zijn.

Werkt gedragsbegeleiding?

Het is goed zo snel mogelijk advies te vragen en het ongewenste gedrag van uw hond naar gewenst gedrag te sturen. Hoe langer het probleemgevend gedrag heeft plaats gevonden, hoe moeilijker het is dit gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. Het is echter niet onmogelijk.

Er kunnen geen garanties gegeven worden ten aanzien van het oplossen van het probleemgevend gedrag van uw hond. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de gedragsbegeleiding  tot een succes te maken. U als eigenaar van de hond gaat de gedragsverandering bewerkstelligen. Soms is het probleem niet op te lossen maar wel beheersbaar te maken! Dus niet alleen de juiste therapie is een voorwaarde voor het slagen van de gedragsbegeleiding, ook de inzet van de eigenaar is zeker essentieel tijdens de begeleiding.

info@vreemdehonden.nl            facebook-iconLike Vreemde Honden op Facebook